24/7 spremljanje temperature in opozoril v realnem času

Saefy sistem za avtomatiziran nadzor temperature nudi 24/7 nadzor temperature v realnem času, opozarja uporabnike, ko so temperature izven določenih parametrov in omogoča pravočasno ukrepanje v primeru napak.

  • Saefy pošilja opozorila v primeru nedelovanja hladilnikov in zmrzovalnikov ter posledično preprečuje izgube zalog
  • Saefy zagotavlja dnevna poročila o skladnosti temperature vaših naprav za shranjevanje hrane
  • Saefy vodi uporabnike pri izvrševanju zadolžitev glede upravljanja kakovosti in varnosti hrane. Vse zadolžitve so na voljo na eni uporabniški platformi, ki omogoča različna poročila za različne zadožitve/uporabnike/lokacije, itd.
Saefy

Poročila, ki so skladna s HACCP zahtevami, se avtomatsko generirajo in pošiljajo preko elektronske pošte.

Sistem nudi popolno revizijsko sled temperaturnih meritev preko pošiljanja obvestil in poročil o skladnosti. Različne uporabniške pravice se lahko nastavijo za administratorje in ostale uporabnike. Temperaturni parametri se v celoti prilagodijo vašim potrebam.

V primeru okvare hladilne naprave Saefy uporabnike obvesti preko SMS-a in elektronske pošte ter tako omogoča pravočasno izvajanje korektivnih ukrepov pred izgubo zalog.


Preizkusi in prenesi takoj

Download Saefy Prenesi